Alle whitepapers

Relatie tussen Onderwijs en Jeugdhulp in beeld

Een datagedreven samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is van belang gebleken voor een betere ontwikkeling van jeugdigen. Onbenutte kansen liggen in datagedreven samenwerking, die een solide basis vormt voor beleidskeuzes en uitvoering hiervan. Een datagedreven benadering kan hierin leiden tot efficiëntere inzet van middelen en budget. Adviezen van de VNG, aangevuld met praktische tips voor gemeenten, zoals het vergroten van datageletterdheid, het creëren van overzicht van beschikbare data, en een structurele leercyclus borgen kunnen partijen verder op weg helpen. Deze stappen zijn cruciaal voor duurzame verbeteringen en daarmee beter toekomstperspectief voor de jeugdigen.

Meer weten over datagedreven werken in het Jeugd- en Onderwijsdomein? Download onze whitepaper!

Whitepaper aanvragen

Aanhef