Alle whitepapers

De Omgevingswet

Er bestaan veel wetten en regels voor de leefomgeving. Deze hebben betrekking op bijvoorbeeld bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordering en natuur. Voor een initiatief, zoals de bouw van een woning, heb je te maken met verschillende wetten, procedures, loketten en benodigde vergunningen of ontheffingen.

Logisch dat veel mensen ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Bovendien botsen deze regels regelmatig met elkaar. Hierdoor is onduidelijk wat wel en niet mag en worden belangen niet altijd goed afgewogen. Dat kan beter. Daarom treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking.

Wat is het doel en wat betekent dit voor projecten? We leggen het je uit.

Whitepaper aanvragen

Aanhef