Alle whitepapers

Omgaan met agressie binnen de overheid?

Ambtenaren en politieke ambtsdragers staan in de top drie van de beroepsgroepen die te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp hoog op de agenda. Hoe om te gaan met agressie en geweld? Kan de juiste beveiliging agressie helpen terug te dringen?

In dit whitepaper leest u over de aanpak van agressie bij overheden en vindt u maatregelen die u helpen de orde, rust en veiligheid te bewaren.

Whitepaper aanvragen

Aanhef