Alle whitepapers

Omgaan met netcongestie

Energie en ruimte zijn steeds meer afhankelijk van elkaar. Ruimtelijke ontwikkelingen vallen onder de bevoegdheid van gemeenten en provincies. Taken en bevoegdheden rondom het elektriciteitsnet liggen bij de netbeheerder. Om energie en ruimte te koppelen, is samenwerking tussen decentrale overheden, netbeheerders en ook het Rijk nodig. Gelet op de urgentie en consequenties van netschaarste, leeft ook de vraag: hoe kunnen gemeenten en provincies zelf op korte - en lange termijn juridisch sturen op netinpassing en het voorkomen van netcongestie? 

Whitepaper aanvragen

Aanhef