Alle whitepapers

Mythes over low-code voor de publieke sector

Low-code is een technologie die al jaren wordt ingezet door verschillende sectoren om processen die eerder handmatig werden uitgevoerd te digitaliseren of bestaande automatisering slimmer te maken. Ook in de publieke sector zijn er innovatieve toepassingen te vinden die zijn gebaseerd op low-code. Hoewel de technologie steeds meer gemeengoed wordt, zijn er nog verschillende misverstanden over low-code waardoor organisaties twijfelen of het wel de juiste oplossing is voor de uitdaging die ze hebben. In deze whitepaper worden de zes meest voorkomende mythes rond low-code besproken en aangegeven hoe het overheidsorganisaties kan helpen sneller in te spelen op de verwachtingen van het publiek.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef