Alle whitepapers

Nationale Buurkracht Monitor 2024

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat komt ook zeer nadrukkelijk naar voren in de Nationale Buurkracht Monitor, die nu voor de tweede keer uitkomt.

De resultaten van 2024 zijn vergelijkbaar met die van 2023; er is een basis voor samenwerking, maar deze is broos. Bewoners verwachten veel meer daadkracht van de gemeente, missen visie en duidelijkheid voor de langere termijn en hebben behoefte aan intensiever en vroegtijdig betrokken worden bij het maken van plannen.
Gemeenten zien die zaken ook als belangrijk voor vertrouwen maar geven ook aan tijd nodig te hebben. Dus daar waar de gemeente hard aan werkt, wordt dat door bewoners in een flink aantal gevallen niet zo ervaren. Belangrijk is om elkaars werelden beter te begrijpen. Bewoners krijgen niet zomaar de hele buurt in beweging en hetzelfde geldt ook voor een gemeenteambtenaar of wethouder. Voorop staat dat de hoop op betere samenwerking nog steeds hoog is. Voor een echte verandering is meer organisatiekracht en saamhorigheid nodig, zowel aan de kant van bewoners als bij de gemeenten.

Download nu de volledige Monitor 2024.
 

Whitepaper aanvragen

Aanhef