Alle whitepapers

Mantelzorg en werk

Hoe blijven werknemers in balans?


Door vergrijzing neemt de vraag naar mantelzorg toe. Hierdoor wordt in de toekomst meer en vaker een beroep gedaan op mensen die, naast het verlenen van mantelzorg, ook werken. In 2020 was het aantal werkende mantelzorgers 1,8 miljoen. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 2,1 miljoen in 2040 (RIVM, november 2021). Vanzelfsprekend heeft mantelzorg invloed op de werk- en privésituatie van de werknemer. Als de draaglast de draagkracht overstijgt kunnen gezondheidsklachten optreden die ervoor zorgen dat er een verzuimbehoefte ontstaat. Hierdoor is de kans groter dat een werknemer zich uiteindelijk ziekmeldt.

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat er een verband is tussen het verlenen van mantelzorg en ziekteverzuim. Wat we niet weten is hoe dat komt. Wij onderzochten dit. U leest meer over ons onderzoek in dit whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef