Alle whitepapers

Maatschappelijke kosten en baten musea Gooi en Vechtstreek

Aan de hand van een eigen ontwikkeld framework heeft Atlas Research de maatschappelijke baten en kosten van twaalf samenwerkende musea in de regio Gooi en Vechtstreek in kaart gebracht. Het gaat om het Comenius Museum, het Dudok Architectuurcentrum, Museum Weesp, het Huizer Museum, Kasteel-Museum Sypesteyn, Pinetum Blijdestein, museum Hilversum, Nederlands Vestingmuseum, Forteiland Pampus, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Muiderslot en Singer Laren.

De maatschappelijke waarde wordt aan de hand van vijf waarden in de analyse meegenomen, namelijk het plezier dat mensen beleven aan het bezoeken van musea (gebruikswaarde), de waarde die voortkomt uit de trots en identiteit die mensen ontlenen aan de museumcollecties (bestaanswaarde), de waarde uit bestedingen door toeristische museumbezoekers en werkgelegenheid (economische waarde), en de waarde die educatieve schoolbezoeken bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen (sociale waarde). Bovendien wordt in het onderzoek speciale aandacht gegeven aan de waarde van vrijwilligers.

De uiteindelijke gebruikswaarde, de waarde die mensen hechten aan het museumbezoek boven op een alternatieve tijdsbesteding, komt uit op €2,2 miljoen per jaar. Op basis van eerder onderzoek naar de relatie tussen huizenprijzen en musea, en de ligging van musea in de Gooi en Vechtstreek, schatten we de jaarlijkse optiewaarde op €7,3 miljoen. De bestaanswaarde die de inwoners van de Gooi en Vechtstreek ontlenen aan de musea komt uit op €1,9 miljoen en de sociale waarde schatten we op basis van eerder onderzoek naar de positieve effecten van culturele schoolbezoeken op leerlingen op €1 miljoen. Tot slot komen we op basis van toeristische uitgaven en werkgelegenheid uit op een schatting met een ondergrens van €2,8 miljoen, en een economische waarde van vrijwilligers van €0,3 miljoen.

De totale maatschappelijke waarde van de twaalf musea komt hiermee uit op jaarlijks €15,2 miljoen, waarvan €12,1 miljoen de welvaartsbijdrage voor de Gooi en Vechtstreek is en €3,1 miljoen voor de rest van Nederland. Hier tegenover staan de kosten uit overheidssubsidies van totaal €6,2 miljoen, waarvan €1,9 miljoen uit gemeentelijke subsidies en subsidies uit andere regionale overheden. Wanneer we de maatschappelijke kosten tegenover de maatschappelijke baten zetten, komen we uit op een positief saldo van €9 miljoen voor heel Nederland. De baten komen grotendeels binnen de regio Gooi en Vechtstreek terecht, en de regio zelf komt uit op een positief maatschappelijk saldo van €10,2 miljoen per jaar.

U kunt het uitgebreide rapport downloaden.

Whitepaper aanvragen

Aanhef