Alle whitepapers

Liberalisering onder hoogspanning

Heeft marktwerking aan de verwachtingen voldaan? Om deze vraag te beantwoorden is voor dit artikel de liberalisering in de openbaar busvervoersector en de elektriciteitssector onderzocht. Hebben de beleidsinstrumenten van de verschillende kabinetten om de publieke belangen in deze sectoren te borgen, effect gehad?

Inhoudsopgave

Tien jaar later

Neo-institutionele economie

Conclusies

Whitepaper aanvragen

Aanhef