Alle whitepapers

De 12 L&D trends binnen snel veranderende gemeenten

Gemeenten staan voor de uitdaging om hun interne organisatie beter af te stemmen op de veranderingen waar de decentrale overheid mee te maken heeft. Hoe geven Nederlandse gemeenten hier vorm aan? En welke impact heeft dit op leren & ontwikkelen binnen de organisatie? Studytube ging hierover in gesprek met organisatieadviseurs bij dertien Nederlandse gemeenten.

In dit e-book vind je de 12 grote trends op het gebied van leren & ontwikkelen die nu spelen bij gemeenten door heel Nederland.

In dit e-book leer je:

  • Welke uitdagingen Nederlandse gemeenten boven het hoofd hangen;
  • Welke trends spelen binnen de decentrale overheid;
  • Hoe je als gemeente op deze trends kan inspelen.

Download nu het e-book.

Whitepaper aanvragen

Aanhef