Alle whitepapers

Leren & ontwikkelen binnen snel veranderende gemeenten

Door decentralisatie is er minder landelijke aansturing en worden organisaties zelfredzamer. En voor burgers is de gemeente steeds meer een dienstverlenende, gelijkwaardige partner en niet langer een autoriteit die vertelt ‘hoe het moet’.

Tegelijkertijd spelen er veel veranderingen. Er is meer digitalisering en burgerparticipatie, en projectmatig en zaakgericht werken vinden plaats over domeinen en afdelingen heen. Fusies of samenwerking met andere gemeenten komen ook veel voor en die luiden vaak ook het begin in van flexplekken en het einde van de vaste werktijden. Daarnaast komen er steeds weer nieuwe wetten bij, zoals de omgevingswet en de wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Hoe kun je het beste inspelen op de huidige veranderingen binnen jouw gemeente?

Gemeenten staan voor de uitdaging om hun interne organisatie beter af te stemmen op al deze  veranderingen. Hoe geven Nederlandse gemeenten hier vorm aan? En welke impact heeft dit op leren & ontwikkelen binnen de organisatie? Studytube ging hierover in gesprek met organisatieadviseurs bij dertien Nederlandse gemeenten. In dit e-book vind je de 10 grote trends op het gebied van leren & ontwikkelen die nu spelen bij gemeenten door heel Nederland.

Verder lezen? Download het e-book. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef