Alle whitepapers

Leefbaarometer 3.0

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Atlas Research in samenwerking met In.Fact.Research het model achter de Leefbaarometer herijkt. Bij de herijking van het model zijn alle honderd indicatoren uit Leefbaarometer 2.0 tegen het licht gehouden en zijn nieuwe indicatoren verkend om te komen tot Leefbaarometer 3.0. De vernieuwde Leefbaarometer 3.0 is – net als zijn voorganger – opgebouwd uit een oordelenmodel en een gedragsmodel, die worden samengevoegd om te komen tot de score van de Leefbaarometer.

De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, variërend van de in een gebied gepleegde misdrijven tot de lokale geluidsbelasting. Het instrument is bedoeld om een beeld te geven van waar het naar verwachting, op basis van die omgevingskenmerken, goed of slecht is gesteld met de leefbaarheid en hoe deze zich ontwikkelt. De Leefbaarometer dient daarmee als respectievelijk signalerings- en monitoringsinstrument.

Contact

Jornt Mandemakers
Senior onderzoeker | mandemakers@atlasresearch.nl

Whitepaper aanvragen

Aanhef