Alle whitepapers

Leefbaarometer 2020. Verdiepende analyses

Drie thematische analyses over de leefbaarheid in Nederland

Atlas Research onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met In.Fact.Research de volgende drie thema’s:
stijgers en dalers
- sociale ongelijkheid in leefbaarheid
- ondermijning en ervaren onveiligheid


Het rapport “Leefbaarometer 2020 Verdiepende analyses” biedt de mogelijkheid om verschillen in leefbaarheid in Nederland te duiden en de onderlinge samenhang van problemen beter te begrijpen. Verder kan het rapport helpen om invulling te geven aan gemeentelijk beleid en te werken aan mogelijke oplossingen voor problemen gerelateerd aan een lage leefbaarheid.

Stijgers & dalers

Welke gebieden in Nederland verslechterden of verbeterden in leefbaarheid tussen 2014 en 2020? Van een groot deel van de gebieden die in 2014 nog onvoldoende scoorden is de leefbaarheid verbeterd. De belangrijkste bijdrage aan deze positieve ontwikkeling is een verbetering van de score op de dimensie Overlast en onveiligheid geweest. Daarin verschillen deze gebieden van hoe de verbetering gemiddeld in Nederland tot stand is gekomen in diezelfde periode. Gemiddeld genomen was de dimensie Voorzieningen namelijk de belangrijkste motor voor verbetering. 

Leefbaarheid en sociale ongelijkheid

Hoe groot zijn de verschillen in leefbaarheid tussen buurten? Waar zijn de verschillen tussen buurten het grootst? De grootste verschillen tussen buurten in leefbaarheid zijn te vinden in de grote(re) steden. De G4-gemeenten (Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam) staan in de top 5 van gemeenten met de grootste verschillen in leefbaarheid tussen buurten in de gemeente.

Ondermijnende criminaliteit en ervaren onveiligheid

Het dashboard ‘zicht op ondermijning’ is een bijzonder interessante bron voor inzicht op gemeente- en wijkniveau voor een groot aantal indicatoren die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit. De samenhang van veel indicatoren voor ondermijnende criminaliteit met de ervaren onveiligheid is groot. 

Download nu ons uitgebreide rapport.

Whitepaper aanvragen

Aanhef