Alle whitepapers

Leefbaarheid in kleinere woonplaatsen

In opdracht van de RegioBank deed Atlas Research onderzoek naar de leefbaarheid in kleinere woonplaatsen. In het onderzoek worden woonplaatsen van onder andere verschillende grootteklassen, mate van stedelijkheid, grootteklasse van de omringende gemeente en krimpstatus met elkaar vergeleken aan de hand van de Leefbaarometer 3.0. Voor woonplaatsen van 7 tot 23 duizend inwoners wordt ingezoomd op een aantal losse indicatoren die meespelen in leefbaarheid. Tot slot worden de kleinere woonplaatsen gerankt op basis van leefbaarheid in 2020 en de ontwikkeling in leefbaarheid tussen 2014 en 2020, waarbij Oosterbeek het meest leefbaar is en Hoensbroek het sterkst in leefbaarheid is gestegen.

Lees de rest van de resultaten in de whitepaper.

Contact

Jornt Mandemakers
Senior onderzoeker | mandemakers@atlasresearch.nl

Francine Burema 
Junior onderzoeker | burema@atlasresearch.nl 

Whitepaper aanvragen

Aanhef