Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2023 Q4

De vierkante meterprijzen van zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen zijn zowel op kwartaal- als op jaarbasis gestegen. De krapte op de woningmarkt is toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2023. Het aantal transacties is juist toegenomen op kwartaal- en jaarbasis.

Het sentiment op de woningmarkt blijft negatief, maar vertoont tekenen van herstel. De bouwkosten stabiliseren voornamelijk door de toenemende concurrentie in de bouwmarkt door de tegenvallende orderportefeuilles. De Residex is op kwartaalbasis gestegen (2,2%) en op jaarbasis gedaald (5,3%). Dit wordt verklaard door de vierkante meter nieuwbouwprijzen die op een lager niveau liggen dan in het vierde kwartaal van 2022.

De Residex betreft een gewogen gemiddelde van de residuele grondwaarde ontwikkeling van diverse woningtypen. Er is wel onderscheid te maken in de residuele grondwaardeontwikkeling tussen de verschillende woningtypen. De werkelijke gemiddelde transactieprijs van bouwkavels, zoals bijgehouden door Kadaster is op kwartaalbasis (13,6%) en jaarbasis gestegen (20,8%). 

Lees nu het rapport over het vierde kwartaal van 2023.

Whitepaper aanvragen

Aanhef