Alle whitepapers

Kwartaalbericht Q4 2021

Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn. Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen. De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding
Samenvatting
Woningmarkt
Woningprijsontwikkeling
Woningbouwkosten
Grondprijzen woningbouw
Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw
Commercieel vastgoed
Ontwikkeling rente
Ontwikkeling inflatie
Begrippen
Bronnen

Whitepaper aanvragen

Aanhef