Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2024 Q1

De vierkante meterprijzen van zowel bestaande woningen, als nieuwbouwwoningen zijn op kwartaal- en jaarbasis gestegen. De gemiddelde transactieprijs van bestaande woningen is in het eerste kwartaal onveranderd. Dat betekent dat de gemiddelde verkochte woning wederom kleiner is geworden. De krapte op de woningmarkt is afgenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Het sentiment op de woningmarkt verbetert, maar is nog altijd negatief.

De woningbouwkosten zijn in het eerste kwartaal van 2024 op kwartaalbasis (1,2%) en jaarbasis (3,7%) gestegen. Daar waar de prijzen voor bouwmaterialen lijken te stabiliseren, zijn de bouwkosten voornamelijk gestegen door oplopende personeelskosten.

De Residex is op kwartaalbasis gedaald (-4,1%), maar op jaarbasis gestegen (5,7%). Dit wordt verklaard door de dalende opbrengsten per vierkante meter van nieuwbouwwoningen en de licht gestegen bouwkosten op kwartaalbasis. Op jaarbasis stegen de nieuwbouwopbrengsten echter meer dan de bouwkosten.

Lees nu het rapport over het eerste kwartaal van 2024.

Whitepaper aanvragen

Aanhef