Alle whitepapers

Kwartaalbericht Q1 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de woningprijzen voor het eerst sinds lange tijd licht gedaald, namelijk met 2,73% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit neemt niet weg dat de woningmarkt structurele krapte ondervindt. De krapte-indicator van NVM is iets verruimd naar 1,8.

De woningbouwkosten zijn in het eerste kwartaal van 2022 verder gestegen. De stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal betrof 2,88%. Daarmee is het de grootste stijging in bijna drie jaar tijd. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door aanhoudende materiaaltekorten en hoge energieprijzen. Voorlopig is er dus nog geen sprake van een stabilisatie van de bouwkostenontwikkeling.

De woningprijzen zijn dit kwartaal licht gedaald terwijl de directe bouwkosten verder zijn gestegen. Dit heeft tot gevolg dat de theoretische waarde van de bouwgrond is afgenomen met 6,58% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De werkelijke transactieprijzen van bouwgrond, die doorgaans een vertraagde en meer stabiele weergave van marktontwikkelingen geven, zijn dit kwartaal met 9,23% gestegen.

Het is onzeker hoe de commerciële vastgoedmarkt zich gaat ontwikkelen nu de coronasteunmaatregelen zijn afgeschaald. Vooralsnog lijkt het erop dat de commerciële vastgoedmarkt een relatief geringe impact hiervan ondervindt. De aanhoudend lage bruto aanvangsrendementen binnen de commerciële vastgoedmarkt duiden op een stabiel economisch klimaat. Het lijkt erop dat dat de huidige onzekerheden nog niet in deze cijfers zijn verwerkt. De bouwkostenstijging is ook op de commerciële vastgoedmarkt duidelijk terug te zien. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef