Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020

De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties

In dit kwartaalbericht wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de macro-economische kengetallen in het laatste kwartaal van 2020. Evenals in de eerdere kwartalen van 2020 is de woningmarkt nog altijd gespannen. De woningprijzen per m² van bestaande woningen zijn dit kwartaal gestegen met 2,53%. Op jaarbasis zijn de woningprijzen per m² zelfs met 11,60% toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van een woning ligt nog altijd rond de 30 dagen.

De prijzen van nieuwbouwwoningen liggen aanzienlijk hoger dan die van bestaande woningen. De prijzen per m² van nieuwbouwwoningen zijn het afgelopen jaar met 9% toegenomen, een iets lagere stijging dan die van be­staande woningen.

In tegenstelling tot de woningprijzen stijgen de bouwkosten nog steeds maar beperkt. In het afgelopen kwartaal betrof deze stijging slechts 0,51%. De afgelopen kwartalen laten daarmee een stabilisatie van de woning­bouwkosten zien. De aanbestedingsindex laat in Q4 2020 een beperkte daling zien van 0,16%. Op jaarbasis is een daling van 1,28% zichtbaar. Dit betekent dat bouwopdrachten voor een steeds lagere prijs op de markt worden gezet.

Als gevolg van de stabilisatie van de bouwkosten en de stijgende woningprijzen is de Metafoor Residex afgelopen kwartaal gestegen met 11,86%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen. Op jaarbasis is de Residex nog sterker gestegen: met 43,97%.

De werkelijke transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een meer stabiele ontwikkeling. De prijs van de grond laat zich minder beïnvloeden door de marktontwikkelingen. De gemiddelde prijs per m² van bouwkavels bedroeg volgens het Kadaster in het derde kwartaal € 480,-. Dit betreft een daling van 3,19% ten opzichte van vorig kwartaal. De jaarmutatie is slechts 0,18%. De effecten van de Coronacrisis op de grondprijzen lijken voorlopig gering, maar zullen op de langere termijn moeten blijken.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningmarkt

Woningprijsontwikkeling

Woningbouwkosten

Grondprijzen woningbouw

Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw

Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed: vraag

Commercieel vastgoed: bouwkosten

Ontwikkeling rente

Ontwikkeling inflatie

Verantwoording

Begrippen.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef