Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q3 2022

De woningprijzen zijn in het derde kwartaal van 2022 gedaald (5,8% ten opzichte van vorig kwartaal). Op jaarbasis is nog steeds sprake van een lichte stijging (2%). Ook de gemiddelde vierkante meter nieuwbouwprijzen zijn op kwartaalbasis licht gedaald (1%) en op jaarbasis gestegen (12%). Er is een ommekeer zichtbaar op de woningmarkt. De opwaartse ontwikkeling van woningprijzen is beëindigd. Daarnaast worden er meer woningen te koop gezet, de krapte-indicator is verder verruimd naar 2,8.

De woningbouwkosten zijn in het derde kwartaal van 2022 verder gestegen. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal betrof 2,2%. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door aanhoudende materiaaltekorten en hoge energieprijzen.

Verder lezen? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef