Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2021

In dit kwartaalbericht wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de macro-economische kengetallen in het tweede kwartaal van 2021. De woningmarkt is lang niet zo krap geweest als in het afgelopen kwartaal. De woningprijzen per m² van bestaande woningen zijn dit kwartaal met 7,38% flink gestegen. Op jaarbasis is de gemiddelde woningprijs zelfs met 19,90% toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van bestaande woningen is gedaald naar 24 dagen. De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning is met 9% gestegen.

 

Inmiddels stijgen ook de woningbouwkosten. Het afgelopen kwartaal betrof deze stijging 1,38%. Het eerste kwartaal van 2021 liet, evenals de kwartalen daarvoor, een stabilisatie van de woningbouwkosten zien. Door schaarste naar bouwmateriaal lijkt er echter weer een sterke stijging te ontstaan. De aanbestedingsindex laat in Q2 2021 een stijging zien van 2,82%. Op jaarbasis is een stijging van 2,65% zichtbaar.

 

Nog steeds is de stijging van de woningprijzen sterker dan de stijging van de woningbouwkosten. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen. Dit kwartaal betreft de stijging 22,32%. De werkelijke transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een meer stabiele ontwikkeling. De werkelijke prijs van de grond laat zich minder beïnvloeden door de marktontwikkelingen, al laat ook het Kadaster een stijging van 5,98% zien.

 

De commerciële vastgoedmarkt laat, in het algemeen, ten opzichte van het vorige kwartaal een stabiele trend zien. Voornamelijk de aanvangsrendementen op de markt voor niet-logistieke bedrijfsruimtes en kantoren lijken te stabiliseren, al blijft het de vraag wat de nieuwe rol van het kantoor gaat worden. De markt voor winkelruimtemarkt kent nog grote onzekerheden als gevolg van de Coronacrisis. De markt voor logistiek vastgoed werd afgelopen kwartaal nog krapper.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningmarkt

Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw

Commercieel vastgoed

Rente en inflatie

Bronnen

Begrippenlijst

Whitepaper Aanvragen

Aanhef