Alle whitepapers

De invloed van controlfunctie op implementatie van beleid

Dit onderzoek belicht het belang van een controlfunctie voor de implementatie van beleid. De vergelijking tussen twee gemeenten wijst uit, dat de controlfunctie een positieve bijdrage kan leveren aan de implementatie van beleid, ook als de evaluatie breder wordt opgezet en zich niet beperkt tot het formeel vastgestelde beleid. De controlfunctie kan eerder aangemerkt worden als verbindende factor die zich primair richt op het doorspelen van informatie. De controlfunctie vervult daarbij zowel een controlerende als faciliterende rol.

Whitepaper aanvragen

Aanhef