Alle whitepapers

Een integrale armoedeaanpak dankzij data

Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft is veranderlijk en wordt sterk beïnvloed door veranderingen in(persoonlijke) situaties of externe ontwikkelingen. Of het nu gaat om een hoge inflatie, de nasleep van corona, of de energie- of klimaatcrisis, er zijn veel generieke factoren die invloed hebben op de armoedecijfers. Vooral mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar; zij hebben immers doorgaans maar een beperkte buffer. 

Het kabinet en gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op dit soort crises en kunnen een grote armoedeval onder kwetsbare inwoners nauwelijks voorkomen. Koopkrachtmaatregelen en initiatieven als het prijsplafond voor energie zijn weliswaar gewenste tijdelijke crisismaatregelen, maar er mist een structurele aanpak, aldus de VNG. Armoede heeft immers niet alleen grote impact op de gezondheid van onze maatschappij, maar vooral ook op die van onze inwoners.

In deze whitepaper gaan we verder in op deze problematiek en lichten we toe wat Van Dam Datapartners kan betekenen voor organisaties en die hier meer grip op willen krijgen. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de bestaanszekerheid voor iedereen die dat nodig heeft te versterken.

Whitepaper aanvragen

Aanhef