Alle whitepapers

Inspiratieboek circulaire projecten

In het inspiratieboek zes inspirerende circulaire c.q. duurzame projecten met innovatieve toepassingen en/of maatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten.

Circulair bouwen - het ambacht van nu 

Verbinden, lef hebben en waarmaken om gezamenlijk een positieve circulaire toekomst tegemoet te gaan.

Als we kijken naar wat er gebeurt in de wereld (natuurcatastrofes, honger en armoede door klimaatveranderingen, ziektes, opraken van grondstoffen), dan kunnen we met de kennis van nu niet meer lineair (‘niet circulair’) werken. Wij zijn ervan overtuigd dat circulariteit een antwoord is om nu klaar te zijn voor de toekomst. Daarbij voelen wij onze eigen intrinsieke motivatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om circulariteit te initiëren en werkelijkheid te maken. Circulariteit is een holistisch en breed begrip waarbij gestreefd wordt een economisch systeem te ontwikkelen dat uit gesloten materiaalkringlopen, energiekringlopen en waterkringlopen bestaat. Dit zodat geen producten of grondstoffen als ‘afval’ onbruikbaar worden en geen negatieve effecten ontstaan voor de gezondheid en het ecologische evenwicht op de aarde. HEVO voelt de intrinsieke motivatie de omgeving van het project (terrein, gebouw, directe omgeving) beter achter te laten dan aangetroffen.

'Voor een duurzame wereld moeten we onze ervaringen met elkaar delen en elkaar inspireren om stappen te zetten naar een volledig circulaire gebouwde omgeving.'

Door het realiseren van circulaire projecten geven wij het goede voorbeeld en inspireren wij anderen. Wij zetten ons in voor het gezamenlijke doel voor een leefbare toekomst en gelukkige gebruikers samen met opdrachtgevers die vanuit zichzelf of getriggerd door hun omgeving ook toekomstgericht en innovatief zijn. Hierbij dagen we onszelf en elkaar graag uit om anders te denken; met een dosis ambitie, lef en bovenal positivisme. Begin met de vraag ‘Wat kan wel binnen onze kaders?’. Dan pas kunnen we samen op ontdekkingsreis gaan naar een gezonde, circulaire toekomst.

Wij zetten een stap extra omdat we samen gave dingen doen die goed zijn en de moeite waard zijn. Vanuit dit motto delen wij graag zes inspirerende circulaire/duurzame projecten met innovatieve toepassingen en/of maatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten. Want samen streven we naar een duurzamere, circulaire gebouwde omgeving die voldoet aan de behoeften van de huidige gebruikers en de huidige samenleving zonder toekomstige generaties te schaden.

We wensen u veel inspiratie toe!

Whitepaper aanvragen

Aanhef