Alle whitepapers

Hoe vertaal je de RES-doelstellingen naar concreet beleid?

Van ambitie naar praktijk: meer lokale duurzame energie in jouw gemeente 

Nu de dertig Nederlandse energieregios elk een Regionale Energie Strategie (RES) hebben opgesteld staan de gemeenten voor de taak de plannen te vertalen naar de praktijk. Lokaal groene energie opwekken en gebruiken is de sleutel naar een lagere CO₂-uitstoot. De komende jaren moeten er verspreid over het land dus heel wat grootschalige zonneparken en windmolens gebouwd worden.

Energie lokaal opwekken en lokaal verbruiken klinkt eenvoudig, maar gemeenten melden dat de praktijk weerbarstig is. Langlopende contracten kunnen in de weg zitten. Lokale opwek dekt ook nooit de gehele behoefte af; het is een aanvulling. Tenslotte is er nog de schijnbare tegenstelling tussen lokaal inkopen en Europees aanbesteden. Ondanks deze complicaties is een lokale aanpak van het energievraagstuk een ijzersterk middel. 

In deze whitepaper bespreken we allereerst de huidige situatie en klimaatdoelstellingen van gemeenten. Vervolgens behandelen we de voordelen van lokaal groen inkopen en waarom de wil er wel is maar het lastig in de praktijk te brengen is. Daarna leggen we uit hoe je via een nieuwe aanpak toch eenvoudig direct lokaal groen kunt inkopen en wat de voordelen daarvan zijn. Ten slotte vertellen we welke stappen je kunt nemen om de RES om te zetten naar concreet beleid om als gemeente de CO₂-uitstoot terug te dringen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef