Alle whitepapers

Hoe stoom je ambtenaren klaar voor de 21st century?

Door fusies, decentralisering, digitalisering en participerende burgers is de rol van gemeentes de afgelopen jaren compleet veranderd. De gemeente is een gelijkwaardige partner geworden: een participerende organisatie die in gesprek gaat met haar burgers. Niet alleen uitvoeren, maar zelf beleid maken en vaker en intensiever samenwerken. Dat levert naast extra taken en verantwoordelijkheden ook een andere aard van werk op, met andere vaardigheden voor ambtenaren.

Welke 21st century skills zijn er nodig in de gemeente van de toekomst? Daar levert deze whitepaper een antwoord op inclusief concrete voorbeelden, die aantonen hoe je deze vaardigheden kunt aanleren.

Inhoudsopgave

De 21st century uitdagingen voor gemeentes
De meest urgente thema's
In vier stappen naar 21st century skills voor ambtenaren
CASUS: Training overheidsparticipatie bij gemeente Gelderheuvel

Whitepaper Aanvragen

Aanhef