Alle whitepapers

Hoe ontwikkel je een dashboard binnen een gemeente?

Wat behandelen we in dit whitepaper?

In dit whitepaper worden handvatten gegeven om binnen een organisatie te komen tot een dashboard. Eerst kijken we naar de huidige situatie, de gewenste situatie en de mogelijkheden om verandering door te voeren. Vervolgens bespreken we een voorbeeld waarin de impact van een dashboard wordt vergroot door deze stapsgewijs door te ontwikkelen.

Proces om te komen tot een dashboard

Om een dashboard te kunnen ontwikkelen moet het e.e.a. worden geëvalueerd, achterhaald, afgestemd, veranderd en opgepakt. In dit whitepaper wordt structuur aangebracht in dit proces. In alle fases worden voorbeelden gebruikt om dit proces zelf te doorlopen. Onderwerpen die terugkomen zijn;

 • Het evalueren van de huidige organisatie;
 • Mogelijkheden om processen te optimaliseren;
 • Het formuleren en concretiseren van de informatiebehoefte;
 • Het prioriteren van procesoptimalisaties;
 • Mogelijkheden in de samenwerking met collega’s (met andere rollen) binnen dit proces;
 • Het doorvoeren van veranderingen;
 • De ontwikkelcyclus van een dashboard.

Doorontwikkeling dashboard

Daar waar een organisatie in het begin veel terugkijkt, creëert men steeds meer mogelijkheden om vooruit te kijken. Om steeds meer vooruit te kunnen kijken kan een organisatie verschillende ontwikkelfasen doorlopen:

 1. Beschrijvende fase (Wat is er gebeurd?)
 2. Diagnosticerende fase (Waarom gebeurde dit?)
 3. Voorspellende fase (Wat gaat er gebeuren?)
 4. Voorschrijvende fase (Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt?)

(Bron: Volwassenheidsmodel van Gartner)

In dit whitepaper zullen de bovenstaande fasen worden doorlopen aan de hand van een casus in de Sociaal Domein. Ondanks het feit dat de casus aansluit bij een sociaal vraagstuk, zijn de onderliggende principes voor alle domeinen relevant.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef