Alle whitepapers

Grondgebruik slim op orde

Elke gemeente en elk waterschap heeft te maken met bewoners of ondernemers die gebruik maken van hun grond. Soms is een afspraak gemaakt over dit gebruik, maar soms ook niet. Vaak hebben gemeenten en waterschappen deze problematiek niet volledig in beeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid, wat kan zorgen voor weerstand en zelfs tot rechtszaken en negatieve aandacht in de media. Niemand wil dit. Toch zien we het vaak gebeuren. Daarom bieden wij de helpende hand: een projectmatige aanpak die leidt tot een oplossing voor alle situaties rondom grondgebruik.

Whitepaper aanvragen

Aanhef