Alle whitepapers

Goed werk in duurzaamheidstransities

Hoe maak je als transitieprofessional het verschil in kritische situaties?
 

Als je aan transities op het gebied van duurzaamheid werkt, zoals de energietransitie, dan herinner je je vast wel situaties waarin je even niet meer wist hoe te handelen. Situaties waarin je het niet eens was met elkaar over wat te doen. Of situaties waarin je onder druk van het moment een keuze maakte, en waarvan je je na afloop afvroeg: heb ik dit nu goed gedaan? 

Het programma DuurzaamDoor faciliteert transitieprofessionals om van duurzaamheidstransities een succes te maken. Het programma helpt mensen in hun samenwerking rond die ingewikkelde transitieopgaven. De vraagstukken die voorliggen in de duurzaamheidstransities vragen namelijk om co-creatie, omdat meerdere perspectieven nodig zijn om tot gezamenlijke en toekomstbestendige oplossingen te komen. DuurzaamDoor ondersteunt op allerlei manieren en een daarvan is het werken met zogenaamde kritische situaties en beelden van goed werk.

Waar gaat dit in de kern om? Kortgezegd: we komen allemaal in situaties terecht waarvoor geen standaardoplossingen zijn. Waar de betrokkenen verschillend tegen aankijken en waar de spanning soms flink kan oplopen. Dat vraagt om het maken van een goede afweging: wat vind ik - of vinden wij - nu goed werk in deze situatie? Beter worden in het herkennen van deze kritische situaties en in het maken van dit soort afwegingen, helpt bij het werken aan transitieopgaven.

In dit werkschrift laten we zien hoe deze insteek werkt. 

Verder lezen? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef