Alle whitepapers

Gezondere leefomgevingen, gezondere burgers

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op gezondheid vanuit meerdere domeinen en transities?

We hebben als maatschappij te maken met allerlei opgaven op het gebied van klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit. Maar ook op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. Met name mensen met een sociaaleconomische achterstand worden onevenredig geraakt.

Kansenongelijkheid met betrekking tot gezondheid en levensverwachting wordt in belangrijke mate bepaald door de omgeving. Kwetsbare mensen wonen veelal in woningen en buurten met een lage woon- en leefkwaliteit. Enerzijds is er een directe impact van een ongezonde leefomgeving op gezondheid. Zo is een toename van ziektelast gerelateerd aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging. Anderzijds beïnvloedt de ruimtelijke context ons gedrag (beweging, voeding), wat weer bijdraagt aan gezondheid.

Integrale aanpak gezonde leefomgeving

Om grip te krijgen op de integrale samenhang tussen gezondheid, gedrag en leefomgeving richten we ons op drie belangrijke pijlers:

  1. Gedeelde visie en orkestreren van samenwerking
  2. Data-gedreven aanpak
  3. Samen met inwoners

Meer weten over de relatie tussen gezondheid, gedrag en de leefomgeving van mensen met een lage sociaaleconomische positie?

Whitepaper aanvragen

Aanhef