Alle whitepapers

Gescheiden Werelden

Begin april 2012 zijn bij de gemeente Hilversum signalen binnen gekomen over klachten rondom de Stichting Opvangcentrum het Gooi. De klachten waren zodanig ernstig dat het college van burgemeester en wethouders op 17 april 2012 besloten heeft om, op grond van de rol van de gemeente als subsidiegever, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de vrouwenopvang in de Gooi en Vechtstreek.

Daarnaast werden er vanaf 3 april praktische maatregelen genomen. Op 5 april was een crisisteam gevormd en in samenwerking met de Federatie Opvang werden op vrijdag 6 april vier vrouwen en vijf kinderen op een andere locatie in de regio ondergebracht.

Het bestuur van de Stichting Opvangcentrum Het Gooi is teruggetreden nadat zij, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, de directie op non-actief had gesteld. Een nieuw interim-bestuur is aangetreden. Tevens is een tijdelijke interim-staf aangesteld voor de begeleiding van de toen nog aanwezige cliënten (6 vrouwen en hun kinderen).

Er verblijven nu geen cliënten meer in het opvangcentrum. Een door het nieuwe bestuur ingestelde klachtencommissie is bezig met de behandeling van alle individuele klachten.

In dit rapport doet de onderzoekscommissie op basis van de onderzoeksopdracht verslag van de bevindingen. Hieraan worden ook conclusies verbonden en tevens worden aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever, te weten het college van burgemeester en wethouders van Hilversum.

Inhoudsopgave

1 Inleiding en opbouw rapport

2 Onderzoeksopdracht

3 Samenstelling onderzoekscommissie en werkwijze commissie

4 Het verhaal van de cliënten

5 De cliëntenraad

6 Het bestuur van de stichting Vrouwenopvang het Gooi

7 De directie

8 Het personeel

9 De gemeente

10 De Federatie Opvang

11 Overige betrokkenen

12 Overige bevindingen van de onderzoekscommissie

13 Samenvattende eindconclusie van de commissie

14 Aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders

Bijlagen

Whitepaper aanvragen

Aanhef