Alle whitepapers

Provincie Gelderland creëert een flexibel en efficiënt Wob proces

Gelderland is in oppervlakte de grootste provincie van Nederland, en telt meer dan 2 miljoen inwoners. Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur is één van haar kerntaken, waarbij het zorgen voor een transparant en inzichtelijk bestuursproces van belang is. Burgers kunnen aanspraak maken op deze transparantie en inzichtelijkheid van openbaar bestuur door een Wob-verzoek in te dienen.

De provincie ontvangt jaarlijks tussen de 100 en 150 Wob-verzoeken, ingediend door individuele burgers, bedrijven, journalisten, of non-gouvernementele organisaties. Vier jaar geleden klopte het provinciaal bestuur aan bij George Meurders, teammanager bestuurlijk juridische zaken: er bestond onrust over de manier waarop de provincie om ging met Wob-verzoeken, en zorg over hoeveelheid tijd die het afhandelen van een verzoek kostte.

Inhoudsopgave

De weg naar betere Wob: centralisatie en specialisatie
Optimalisatie en automatisering
Consistenter, efficiënter, en transparanter openbaar bestuur

Whitepaper aanvragen

Aanhef