Alle whitepapers

Gedragsverandering & mobiliteit

In het Kenniscafé gaan 13 deskundigen in gesprek over een aantal kwesties die raken aan mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hoe kunnen we mobiliteitsproblemen oplossen? Is gedrag van mensen wel te beïnvloeden en zo ja, wat is dan effectief? Wie is er verantwoordelijk voor goed functionerende deelsystemen? Moeten er keuzes gemaakt worden in de directe omgeving van woonwijken met het oog op mobiliteit? En wat zijn de voor- en nadelen van die keuzes?

Whitepaper aanvragen

Aanhef