Alle whitepapers

Flexwoningen als oplossing voor het woningtekort?

Dat er sprake is van een nijpende woningnood in Nederland, is algemeen bekend. Flexwoningen kunnen een onderdeel vormen van de oplossing die op korte termijn de woningdruk verlicht. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen (voor een periode van 10 tot max. 30 jaar) die snel en gemakkelijk kunnen worden gebouwd, geplaatst en verplaatst of verwijderd.

Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Door de verplaatsingsmogelijkheden ontstaat er ook geen leegstand wanneer de vraag afneemt. Tot zover de theorie. Hoe we in de praktijk flexwoningen kunnen inzetten om het woningtekort op te lossen, daarover ging Procap Kenniscafé 6 op 11 mei 2023. De centrale vraag: flexwoningen als oplossing voor het woningtekort?

Whitepaper aanvragen

Aanhef