Alle whitepapers

Financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Ambitie, beleid en investeringen in onderwijs­gebouwen komen samen in een Integraal Huisvestingsplan. Gemeenten en scholen zijn actief bezig om, vooruitlopend op de verwachte wetswijziging, Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) op te stellen. Hieruit volgen de investeringen voor de vernieuwing van schoolgebouwen.

Maar hoe kunnen we dat met elkaar financieren en uitvoeren? Een goed Integraal Huisvestingsplan is samen bedacht, en wordt ook steeds meer samen gefinancierd. Daarbij komt het grootste deel, vanuit de zorgplicht, voor rekening van de gemeente, maar wordt door de schoolbesturen ook steeds vaker een eigen bijdrage betaald. Bijvoorbeeld als er voor energieneutrale gebouwen wordt gekozen. Scholen hebben hier in de exploitatie immers profijt van. Bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan wordt rekening gehouden met de staat van het gebouw en de onderwijskundige behoefte. Het kan stedenbouwkundige en sociale ontwikkelingen integreren. Daarnaast is het een uitgelezen kans om aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen bij te dragen.

Meer weten over het financieren en uitvoeren van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan?

Neem dan contact op met HEVO, telefoon 073 6 409 409 / Mail Gerhard Jacobs of Wouter Houët

Whitepaper aanvragen

Aanhef