Alle whitepapers

Fijnstof: norm gehaald, probleem niet opgelost

Beter onderscheid leidt tot meer gezondheidswinst 

De fijnstofnorm die we momenteel in Nederland gebruiken, is gebaseerd op de massa van alle fijnstofdeeltjes die in een kubieke meter lucht aanwezig zijn. Dat kan beter. Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde impact op de gezondheid. De gezondheidsimpact hangt samen met de reactiviteit van de deeltjes in het fijnstof, en deze wordt weer bepaald door andere eigenschappen zoals de chemische samenstelling en de grootte van de deeltjes. Zo zullen bijvoorbeeld de heel kleine deeltjes, die dus nauwelijks iets wegen, dieper in de longen terechtkomen.

Het niet specifieker naar fijnstof kijken, heeft gevolgen. Als TNO zijn we daarom op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen. Wat is er precies nodig om tot een fijnstofaanpak te komen die beter aansluit bij de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s? Welke metingen moeten we daarvoor in Nederland uitvoeren? En vooral: in hoeverre is de benodigde technologie al voorhanden?

Een bron-specifieke aanpak voor fijnstof, monitoring op basis van reactiviteit, en een koppeling met de lokale situatie. Dat is waar TNO voor pleit. We hebben ook al ideeën over hoe we dat in Nederland kunnen realiseren door middel van een concreet stappenplan.

Lees er meer over in deze whitepaper.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef