Alle whitepapers

Een integrale armoedeaanpak dankzij data

Grip en inzicht voor effectieve beleidsvorming

Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft is veranderlijk en wordt sterk beïnvloed door veranderingen in(persoonlijke) situaties of externe ontwikkelingen. Of het nu gaat om een hoge inflatie, de corona-, energie- of klimaatcrisis, er zijn momenteel veel generieke factoren die invloed hebben op de armoedecijfers. Vooral mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar; zij hebben immers doorgaans maar een beperkte buffer. 

Het kabinet en gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op dit soort crises en kunnen een grote armoedeval onder kwetsbare inwoners nauwelijks voorkomen. De huidige koopkrachtmaatregelen en het prijsplafond voor energie zijn weliswaar zeer gewenste crisismaatregelen, maar er mist een structurele aanpak, aldus de VNG.

Zo is het prijsplafond voor mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen, bijna de helft van de Nederlandse bevolking, meestal ontoereikend. Een verregaande aanpak is dus nodig, want armoede heeft niet alleen grote impact op de gezondheid van onze maatschappij, maar vooral ook op die van onze inwoners.

In dit whitepaper gaan we verder in op deze problematiek en lichten we toe wat Van Dam & Oosterbaan kan betekenen voor organisaties en die hier meer grip op willen krijgen. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de bestaanszekerheid voor iedereen die dat nodig heeft te versterken.

Whitepaper aanvragen

Aanhef