Alle whitepapers

Duurzaamheid in de programmabegrotingen

Hebben gemeenten hun duurzaamheidsambities transparant en tastbaar vertaald in de programmabegroting aan de hand van de Sustainable Development Goals?
Helaas is het antwoord veel minder positief dan we op basis van de coalitieakkoorden verwacht hadden.
Een meerderheid van de gemeenten heeft duurzaamheid een herkenbare, transparante plaats gegeven in de begroting. Helaas is één op de tien begrotingen erg lastig te vinden.

Niet tastbaar

De tastbaarheid van de doelen is zeer beperkt. Zo heeft maar 15% een concreet tijdpad opgenomen. En bij maar 11% (39 gemeenten) is een concrete nulmeting aanwezig.
De handreiking van de VNG op het gebied van duurzaamheid wordt door de overgrote meerderheid niet gebruikt. Slechts 13 gemeenten maken in hun begroting gebruik van de Sustainable Development Goals.

Te weinig aandacht voor draagvlak

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten is het creëren van draagvlak voor duurzaamheid. Maar wat blijkt uit de programmabegrotingen? Minder dan een derde van alle gemeenten heeft draagvlak als beleidsdoel opgenomen. De overige twee derde heeft geen concrete acties geformuleerd hoe zij dit draagvlak gaat vergroten.

Het goede voorbeeld geven

Bijna de helft van alle gemeenten heeft geen enkele doelstelling of beleidsambitie op duurzaamheid voor de eigen organisatie opgenomen.
Slechts 16% (58 gemeenten) heeft concrete, tastbare prestatie indicatoren benoemd voor de eigen organisatie, bijvoorbeeld in de paragraaf bedrijfsvoering. Als we kijken naar doelstellingen in meer algemene termen zoals aandacht voor afvalscheiding, of we proberen zo veel mogelijk duurzaam in te kopen, gaat het grootste deel over de eigen gemeentelijke gebouwen. De doelstellingen variëren van het laten uitvoeren van een energiescan, het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, het plaatsen van zonnepanelen of het verlagen van de het gasverbruik met 10%.

Hoe kan het beter?

Met behulp van de SDGs kan de tasbaarheid van het bestaande beleid en de bestaande ambities sterk vergoot worden. Laat zien wat je doet, wat het resultaat daarvan is en geef vooral ook zelf het goede voorbeeld. Dat motiveert en stimuleert anderen mee te gaan doen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding
Transparant?
Tastbaar?
Hoe kan het beter?
Bronnen & begrippen

Whitepaper aanvragen

Aanhef