Alle whitepapers

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

In dit onderzoek achterhalen we hoe Nederlanders denken over duurzaamheid, welk gedrag ze vertonen, en hoe dit gedrag leidt tot een grote of minder grote ecologische voetafdruk.
Het verschil dus tussen denken en doen.
I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1 Doel van het onderzoek
1.2 Onderzoeksverantwoording
1.3 Leeswijzer
2. Samenvatting: de CO2-voetafdruk van Nederland
3. Denken over duurzaamheid

3.1 Zorgen over klimaatverandering afgenomen
3.2 Polarisatie neemt toe
3.3 Meningen over klimaatverandering
3.4 I&O Waardenmodel en duurzaamheid
4. Huis & energie
4.1 Hoeveel energie verbruikt men?
4.2 Douchen
4.3 Overzicht douchen
4.4 Wat doet men zelf voor een energiezuiniger huis?
4.5 “Van het gas af”
4.6 Overzicht van het gas af
4.7 Warmtepomp en zonnepanelen
4.8 Kosten weerhouden veel mensen van aanschaf warmtepomp
4.9 Overzicht huis & energie
5. Mobiliteit
5.1 Welke vervoermiddelen gebruikt men?
5.2 Autorijden
5.3 Bandenspanning checken
5.4 Maximumsnelheid naar 120 of 130 kilometer per uur?
5.5 Vliegen
5.6 Vliegwroeging en andere meningen over vliegen
5.7 Overzicht mobiliteit
5.8 Mobiliteit & waarden
6. Voedsel
6.1 Welk type eter is de Nederlander?
6.2 Vlees eten
6.3 Weinig vleeswroeging; vleeseters gunnen het zichzelf
6.4 Meningen over (het kopen van) voedsel
6.5 Overzicht voedsel
6.6 Voedsel & waarden
7. Apparaten en kleding
7.1 Welke apparaten heeft men in huis?
7.2 Smartphones en laptops
7.3 Overzicht apparaten
7.4 Kleding
8. Rol van de overheid
8.1 Wie moet het verschil maken?
8.2 Wat doen regering, gemeente en provincie? Doen ze te veel of te weinig?
8.3 Meningen over rol van de overheid
8.4 Overzicht rol van de overheid
9. BIJLAGE: Totstandkoming van CO2-puntentoekenning
9.1 Twee bronnen
9.2 Vertaling naar CO2-voetafdruk in punten
9.3 Discussie mogelijk

Whitepaper aanvragen

Aanhef