Alle whitepapers

Duurzaam aanbesteden en contracteren in de bouw

De overheid besteed jaarlijks miljarden aan overheidsopdrachten in de bouwsector. Vanuit Europese regelgeving dienen deze opdrachten te worden aanbesteed. De overheid kan als opdrachtgever via het inkoop-/aanbestedingsproces en de contractering invloed uitoefenen op een circulair en duurzaam resultaat. Aanbesteding en contractering zijn daarom belangrijke instrumenten om tot een circulaire bouweconomie te komen. 

In deze whitepaper:

  • Wat is duurzaam aanbesteden en contracteren in de bouw? 
  • Praktische handvatten
  • Aanpak en oplossingen 
  • Voorbeeld duurzaam aanbesteden en contracteren

Whitepaper aanvragen

Aanhef