Alle whitepapers

Doelenboom als basis voor monitoring

De gemeente Ooststellingwerf heeft samen met KWIZ de monitoring van het sociale domein effectief opgepakt. De gemeente heeft in haar “Visie op Samenleven 2020-2024” voor zichzelf een viertal opgaven gesteld rondom de thema’s Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed opgroeien. Binnen deze 4 opgaven zijn er 15 beoogde maatschappelijke effecten, die zowel een output als een outcome karakter hebben. Deze 15 effecten komen samen in één ‘doelenboom’ voor het gehele sociale domein.

Lees verder in deze whitepaper hoe de gemeente Ooststellingwerf dit traject heeft opgepakt en hoe de gemeente nu zelfstandig de resultaten kan duiden. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef