Alle whitepapers

De supermarkt als drager van buurt- en wijkwinkelcentra

De supermarkt is niet meer weg te denken in buurt- of wijkwinkelcentra en vormt in veel gevallen het ontmoetingspunt in de wijk. Daarnaast zijn supermarkten essentieel binnen de fijnmazige detailhandelsstructuur die Nederland kenmerkt. Dit komt mede vanwege de aantrekkende werking voor consumenten en het vermogen van supermarkten om duurzaam te investeren in de omgeving.

Ondanks de prominente rol voor de supermarkt, merkt de supermarktsector de afgelopen jaren een toenemende discussie over het locatiebeleid van supermarkten. Overheidsbeleid is meer dan ooit gericht op het concentreren van winkelaanbod en is terughoudend met uitbreidingsvraagstukken en het toestaan van winkels buiten de daarvoor beoogde structuren. Echter maken grote opgaven, zoals het tegengaan van winkelleegstand, de woningbouwopgave en de noodzaak om bestaande buurt- en wijkwinkelcentra te vernieuwen ook dat de structuren soms juist anders ingericht moeten worden. Metropool Vastgoedontwikkeling nodigt beleidsmakers en beslissers uit om hierover mee te denken

Lees in onze whitepaper meer over hoe wij aankijken tegen de ruimtelijke opgave en hoe door samenwerking meerwaarde wordt gecreëerd.

Bent u benieuwd hoe u als bestuurder of beleidsmaker een vitale winkelstructuur kan behouden of verbeteren? Metropool Vastgoedontwikkeling wil graag actief het gesprek aan over investerings- en optimalisatiekansen voor buurten en wijken.

Neem contact met ons op via info@metropoolvastgoedontwikkeling.nl.