Alle whitepapers

De PTP-criteria: Proportionaliteit – Deel 4

De mate van toerekenbaarheid van kosten aan een gebiedsontwikkeling: de toepassing van de PTP-criteria.


Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk schrijft een serie artikelen over de toepassing van de PTP-criteria.

Benieuwd naar het vierde deel over het criterium proportionaliteit? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef