Alle whitepapers

De nieuwe hybride manier van werken in een inspirerende en gezonde werkomgeving

De wereld waarin we werken was nog nooit zo aan verandering onderhevig als nu. De coronaperiode is daarin een katalysator voor al lopende ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen op technologisch, sociaal en economisch gebied veranderen de wereld waarin we werken. Dit resulteert in andere (huisvestings)vraagstukken voor uw organisatie en in andere behoeften van werknemers en klanten. Het biedt een geweldige kans voor bedrijven en organisaties om te transformeren en te vernieuwen. De nieuwe hybride manier van werken geeft u de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid in een veranderende wereld.

Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.
Charles Darwin

Inhoudsopgave
Het kantoor: een plek voor ontmoeting en een plek om 'hybride' te kunnen werken
Activiteitgericht en hybride werken
De belangrijkste klant van een organisatie is de werknemer zelf
Voordelen van hybride werken: meer werkgeluk en duurzaamheid
Een duurzame werkomgeving
De winst van een goede workflow
Het nieuwe hybride werken is een mentaliteitsverandering

Whitepaper Aanvragen

Aanhef