Alle whitepapers

Datagedreven werken op het thema Veiligheid

Het thema Veiligheid is een complex terrein om datagedreven werken in de praktijk te brengen. Dit zien we ook echt terug. Anders dan in het Sociaal Domein of andere gemeentelijke domeinen, waar datagedreven werken is ingeburgerd, wordt op het thema Veiligheid door gemeente doorgaans geëxperimenteerd met datagedreven aanpakken, onder andere door de strikte juridische kaders die binnen dit thema worden gehanteerd. We zien dat men nog zoekend is naar manieren waarop datagedreven werken kan worden toegepast binnen de (dagelijkse) werkzaamheden en werkprocessen.

In dit whitepaper vind je initiatieven, handige tips om datagedreven werken op te pakken, een toelichting op de geldende juridische kaders en een verdere uiteenzetting over het volwassenheidsmodel van Gartner. We geven je meer inzicht in manieren om met datagedreven werken aan de slag te gaan.

Inhoudsopgave

Handige initiatieven
Dashboard Openbare Orde & Veiligheid
Zicht op Ondermijning
Veiligheidsindex
Veiligheidsinformatieknooppunt
Veiligheidsmonitor
Datagedreven werken? Zo kun je starten!
Verwerken van persoonsgegevens
Binnengemeentelijke informatie-uitwisseling
Wat zou je nog meer kunnen doen?
Eenvoudige en gestandaardiseerde verantwoording
Van theorie naar praktijk
Uit de praktijk
Opgroeien naar datavolwassenheid
Volwassenheidsmodel in de praktijk
Nadere beschouwing handige initiatieven
Oproep aan de lezer
Verder lezen?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef