Alle whitepapers

Datagedreven begroten

Correct en efficiënt begroten is belangrijk, zeker als een organisatie draait op gemeenschapsgeld, zoals een gemeente. Gemeenten willen hun P&C-proces dan ook zo goed mogelijk inrichten, maar missen hiervoor vaak de benodigde (interne) expertise. Dat het niet op alle (financiële) afdelingen even soepel loopt, heeft verschillende oorzaken. Natuurlijk werkt de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet mee, maar toch zijn het vooral interne oorzaken die het afdelingen moeilijk maken. Zo is er vaak veel onduidelijkheid over de rol(len) en verantwoordelijkheden van financiële medewerkers. Ook komen er steeds meer vragen vanuit het management en de politiek door bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis en taakstellingen door de klimaatverandering.
De maatschappij versnelt en informatie moet steeds vaker meteen beschikbaar zijn, ook buiten kantooruren. Zonder real time informatie kan het management de organisatie niet aansturen, kunnen colleges niet voldoen aan de doelstellingen uit de begroting en kunnen gemeenteraden hun controlerende taak niet uitvoeren. De systemen en processen moeten op deze informatievoorziening ingericht zijn om te voldoen aan de vraag. Veel gemeenten werken echter nog met ‘ouderwets’ ingerichte administratiesystemen. Tijd dus voor een datagedreven aanpak van je begrotingscyclus. 

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact op met onze adviseur Ton van Oostrum en download hier de whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef