Alle whitepapers

Special Opleidingen: Ontschoolt de werkvloer?

Het percentage van de loonsom dat gemeenten en provincies uitgeven aan opleidingskosten daalt. ‘Ah, corona!’, zult u zeggen. Dat is echter maar ten dele waar. De neerwaartse trend werd al ruim voor het uitbreken van de pandemie ingezet. De beperkende maatregelen die samenhangen met Covid19 hebben die dalende lijn wel versneld. Over de andere oorzaken en de gevolgen ervan gaat deze special Opleidingen.

In deze special:

- Keldering uitgaven opleidingen in coronajaar, zowel bij gemeenten provincies als waterschappen
- Dalende budgetten voor opleidingen: tekort aan personeel en geldnood redenen
- Trends in leren: 'Het moet in de praktijk iets opleveren'
- Corona als katalysator voor online scholing
 

 

Whitepaper aanvragen

Aanhef