Alle whitepapers

Circulariteit in infrastructuur

De brug naar een duurzame toekomst


De huidige klimaatproblemen zijn veelal het gevolg van de toenemende winning, verwerking en het gebruik van primaire grondstoffen. Nog altijd hanteren we voornamelijk het ‘take-make-waste-model’: een lineair systeem dat uitgaat van een kortstondig gebruik van producten, waarna we ze weggooien en opnieuw aanschaffen. Doordat de wereldpopulatie blijft groeien, verbruiken we langzamerhand meer grondstoffen dan de planeet kan leveren. Het streven is daarom, om het lineaire systeem te vervangen door een circulair systeem.

Het doel van de circulaire economie

Met een circulaire economie willen we minimaal het volgende bewerkstelligen:

  1. Klimaatverandering tegengaan: klimaatneutraal in 2050
  2. Biodiversiteitsverlies verminderen: binnen de ecologische draagkracht van de aarde blijven
  3. Vervuiling van lucht, water en bodem tegengaan: het Zero Pollution Action Plan 2050 van de Europese Commissie
  4. Leveringsrisico’s van grondstoffen verminderen

Circulariteit is dus een integraal onderdeel van duurzaamheid. Een circulaire economie moet per definitie duurzaam zijn en gaat niet alleen over het hergebruik van materialen.

Wat is circulaire infrastructuur?

Bij circulaire infrastructuur denkt men al snel aan de materialen voor de bouw van infrastructurele werken. Die spelen inderdaad een grote rol bij de circulariteit in de grond-, weg-, en waterbouw-sector (GWW), maar daarmee zijn we er nog niet. Circulaire ambities hebben in de GWW-sector ook betrekking op onder meer losmaakbaarheid, gebruik, businessmodellen en inkoop. Een goed voorbeeld is het leasen van bepaalde bouwgereedschappen of -hulpmiddelen. De verhuurder is dan nog steeds eigenaar van de spullen, waardoor hij ze beter kan onderhouden en efficiënter kan inzetten.

Waarom is onze infrastructuur niet circulair?

Waarom de huidige infrastructuur in Nederland nog niet circulair is, en wat ervoor nodig is (een systeemverandering), lees je in het whitepaper “Circulariteit in infrastructuur: de brug naar een duurzame toekomst”. Download het whitepaper hieronder.

Whitepaper aanvragen

Aanhef