Alle whitepapers

Circulariteit in infrastructuur

De brug naar een duurzame toekomst.

De huidige klimaatproblemen zijn veelal het gevolg van de toenemende winning, verwerking en het gebruik van primaire grondstoffen.

Nog altijd hanteren we voornamelijk het ‘take-make-wastemodel’: een lineair systeem dat uitgaat van een kortstondig gebruik van producten, waarna we ze weggooien en opnieuw aanschaffen. Voor consumenten biedt dit het meeste gemak, maar het milieu lijdt er enorm onder. Want doordat de wereldpopulatie blijft groeien, verbruiken we langzamerhand meer grondstoffen dan de planeet kan leveren. We zijn de verbinding met de natuur kwijt en de destructieve gevolgen hiervan worden steeds duidelijker.

Ook de Nederlandse en Europese politiek begrijpt dat er iets moet veranderen en streeft er daarom naar om het lineaire systeem te vervangen door een circulair systeem. Zo ontwikkelde Nederland naar aanleiding van de Europese richtlijnen het programma ‘Nederland Circulair in 2050’, het Grondstoffenakkoord, transitieprogramma’s voor verscheidene sectoren en een uitvoeringsprogramma voor 2019-2023.

Voor Arcadis is circulariteit een van de belangrijkste ontwikkelthema’s. Als bedrijf hebben we de ambitie om in 2030 net-zero te zijn, en daarnaast 50% minder primaire grondstoffen en minimaal 30% biobased grondstoffen te gebruiken. Dit betekent dat Arcadis ernaar streeft om de Parijs-doelstelling te overtreffen en voor maximaal 1,5 graden opwarming te gaan. Dit is alleen mogelijk als we afstappen van het take-make-waste-model en overgaan naar een circulaire economie. De medewerking van de bouwsector is daarbij heel belangrijk. Zo is alleen al de cementindustrie verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. We helpen graag om dit te veranderen, maar kunnen dit niet alleen.

Inhoudsopgave

De circulaire economie
Drie principes van circulaire economie
Opgave circulaire doelen van de Nederlandse Overheid
Het doel van de circulaire economie
Wat is circulaire infrastructuur?
Biobased bouwmateriaal
Waarom onze infrastructuur nog niet circulair is
Wat er nodig is: een systeemverandering en een versnelde uitvoering
Wat doet Arcadis?
Aanpak Circulair GWW
De aanpak omvat zes stappen

Whitepaper aanvragen

Aanhef