Alle whitepapers

Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving

Het belang van een beweegvriendelijke omgeving. Onze gezondheid - lichamelijk en geestelijk - is één van de grootste uitdagingen van onze samenleving. Volgens de beweegrichtlijnen van 2020 beweegt een groot deel van de Nederlanders te weinig en zitten we te veel, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

De Omgevingswet vraagt alle overheden om in te zetten op het beschermen van de gezondheid. Daarbij word je als overheid uitgedaagd niet alleen aandacht te besteden aan gezondheidsbescherming, maar ook aan gezondheidsbevordering en het inzetten van positieve gezondheid.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benadrukt de samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein. Gericht op ‘een leefomgeving die inwoners verleidt tot een gezonde leefstijl’. Minister Ollongren zei het in de Tweede Kamer zo: “Wij vinden dat plekken in ons land zo moeten worden ingericht, dat bewegen wordt bevorderd. Dus dat het beweegvriendelijk is, zou ik bijna zeggen. Daarom wil ik ook in de ontwerp NOVI die gezonde leefstijl, met bewegen, expliciet benoemen.”

Het beweegvriendelijker maken van de fysieke leefomgeving is dus een onderdeel van die gewenste gezondheidsbevordering. Slinger e.a. (2013) laten namelijk zien dat een beweegvriendelijke omgeving zorgt dat mensen minder overgewicht hebben en daardoor voor minder chronische ziekten. Ook de mentale gezondheid van mensen in een beweegvriendelijke omgeving is beter.

Het instrumentarium van de Omgevingswet biedt ons veel kansen om deze ambities op gezondheid te vertalen naar een beweegvriendelijke omgeving. Een belangrijke vraag die een lokale overheid aan zichzelf moet stellen is dan ook: hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten, dat onze inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten?

Inhoudsopgave
1. Inleiding                                                                      

2. De beweegvriendelijke omgeving en werkzame mechanismen

3. Beweegvriendelijke omgeving en de Omgevingswet

4. Doorvertaling werkzame mechanismen in Omgevingswet-instrumenten

5. Bouwstenen en ontwerpprincipes beweegvriendelijke omgeving

6. Het belang van software en orgware                            

7. Zelf aan de slag

Bronnenlijst